Willem Waanders WerkdagZaterdag 21 april 2018 wordt de Willem Waanders Werkdag gehouden!

Op zaterdag 21 april wordt vanaf 9 uur de Willem Waanders Werkdag in het Worpplantsoen gehouden. Evenals vorige jaren worden op die dag de handen uit de mouwen gestoken om het park weer schoon te poetsen. Het meubilair krijgt een grote beurt, zwerfvuil wordt geraapt en het plantsoen wordt waar nodig opgeknapt zodat alles er weer fantastisch uit ziet.

Willem Waanders heeft in 2014 een legaat geschonken aan de gemeente Deventer voor het verfraaien van het Worpplantsoen.
Als een hommage aan hem is er ieder voorjaar een werkdag voor een grote schoonmaak en herstelbeurt van het plantsoen en het parkmeubilair. Deze werkdag is altijd medio april en op een zaterdag.
Iedereen die zich bij het Worpplantsoen betrokken voelt wordt uitgenodigd om mee te werken.
De werkzaamheden zijn aanvullend ten opzichte van het reguliere onderhoud van het plantsoen door de gemeente.

WW Stentor 29 7 2017 SmallScanSpeelnatuur Woeste Willem is vrijdag 20 oktober 2017 feestelijk in gebruik genomen.

RTV Oost maakte een filmpje.

Met heel veel dank aan de initiatiefnemers Nienke Nijhoff en Corné van Kempen.

 

Opening Woeste Willem

 


Van harte welkom op de website van de Werkgroep Waanders voor de verfraaiing van het Worpplantsoen in Deventer.

 De werkgroep is gevormd vanwege het legaat van ruim 120.000 euro van Willem Waanders aan de gemeente Deventer. In het voorjaar van 2015 was er gelegenheid om ideeën aan te dragen voor de verfraaiing. Maar liefst 43 concrete ideeën werden aangemeld. Voor de realisatie van die 43 ideeën is circa 1,6 miljoen euro nodig, dus een selectie van fraaiste en realiseerbare ideeën was noodzakelijk. Een zeer diverse groep van ruim 20 directe betrokkenen heeft samen met de gemeente Deventer alle ideeën beoordeeld op fraaiheid en haalbaarheid. Voor zover nodig heeft dit tot enige aanpassing van de ingediende ideeën geleid.

Willem Waanders WerkdagZaterdag 8 april 2017 wordt de Willem Waanders Werkdag gehouden!

Op zaterdag 8 april wordt vanaf 9 uur de Willem Waanders Werkdag in het Worpplantsoen gehouden. Evenals vorige jaren worden op die dag de handen uit de mouwen gestoken om het park weer schoon te poetsen. Het meubilair krijgt een grote beurt, zwerfvuil wordt geraapt en het plantsoen wordt waar nodig opgeknapt zodat alles er weer fantastisch uit ziet.

Willem Waanders heeft in 2014 een legaat geschonken aan de gemeente Deventer voor het verfraaien van het Worpplantsoen.
Als een hommage aan hem is er ieder voorjaar een werkdag voor een grote schoonmaak en herstelbeurt van het plantsoen en het parkmeubilair. Deze werkdag is altijd medio april en op een zaterdag.
Iedereen die zich bij het Worpplantsoen betrokken voelt wordt uitgenodigd om mee te werken.
De werkzaamheden zijn aanvullend ten opzichte van het reguliere onderhoud van het plantsoen door de gemeente.