Idee 2: Schelpenpad over de IJsseldijk

Omschrijving: De aanleg van een schelpenpad op de IJsseldijk van de rotonde op de provinciegrens tot aan de spoorbrug.

Verfraaiing: De dijk is nu door nat hoog gras, hondendrollen en modderplekken slecht bewandelbaar. Een schelpenpad is een natuurlijke verharding die visueel mooi is, de ondergrond niet luchtdicht afsluit en die het wandelen over de dijk veel aantrekkelijker maakt, waardoor het park in droge en overstroomde toestand veel beter is waar te nemen.

Naam: Daniel Veenhuijsen

Organisatie:

Gevolgen Park: De dijk wordt meer onderdeel van het park

Kosten: Investering: 10000 Onderhoud p/j: 1000

Bijdrage in de Kosten: bevengenoemde bedragen slecht ruwe schatting

Doelgroep: Worpbewoners, lange afstand wandelaars

Toelichting:

Extra Documentatie: