Idee 21: Realisatie Waanders-kiosk

Omschrijving: De kern van ons ingebrachte idee is om te komen tot de oprichting van een Waanders-kiosk in het Worpplantsoen. Met een Waanders-kiosk bedoelen wij een semi permanent houten parkhuisje. Een volwassen kiosk midden in het park, vlak bij de muziekkoepel, een nostalgisch huisje met een beperkte horeca-functie en van waaruit een groot aantal leuke dingen kunnen plaatsvinden in het park. Om alles in goede banen te leiden en om het centrale parkhuisje mooi te laten functioneren wordt een professionele stichting opgericht. Deze stichting i.o. zal de commerciële opzet, exploitatie en running business van dit kleine paviljoen op zich nemen. Feitelijk zal dus alles reeds vooraf uitgedacht worden. Waarom een Waanders kiosk? Wat wij nu kunnen zien - a.d.h.v. allerlei gedragingen - is dat de gebruikers van het park de behoefte hebben aan een steunpunt in het park, een ankerpunt, een veilige haven, een vriendelijk baken in een groene zee, een rustpunt. Men heeft een latente behoefte aan een zgn. landmark in het mooie park, vergelijkbaar met een prachtige fontein op een marktplein. Iedereen loopt er naar toe, men wil het zien en je spreekt er af met je vrienden, het is een oriëntatiepunt voor iedereen. Het is het centrale punt waar je altijd een foto van gaat maken als herinnering. Een bijna universeel gevoel. De Waanders-kiosk zoals wij het voor ogen hebben is mooi, een tikkeltje nostalgisch van vorm en aankleding. Wij verzoeken u vriendelijk om kennis te nemen van de meegeleverde sfeer-foto’s en tekeningen om een idee te geven van wat wij voorstellen. Aantrekkelijk en nuttig gebouwtje Het gebouwtje wordt uiteindelijk een demontabele kiosk, achthoekig zoals ook de grondvorm van de geliefde muziekkoepel. De kiosk wordt bemand met een klein team van vrijwilligers en/of personen die moeilijk entree kunnen maken op de arbeidsmarkt. De kiosk kan ook bemand zijn in een bepaalde combinatie van gepensioneerden, VMBO - praktijk leerlingen, een senior (horeca) man/vrouw, etc. In ieder geval bemand door personen welke een fatsoenlijk bakje koffie kunnen serveren en waar ‘gastvrijheid’ de boventoon zal moeten voeren. Immers, de Waanders-kiosk moet ons allen uitnodigen om, wanneer we in het park vertoeven, er langs te lopen (ankerpunt/oriëntatie), er een kijkje te nemen, plaats te nemen op het kleine terrasje en een kopje thee te bestellen, een ijsje te snoepen of de hond wat water te laten slobberen. Het huisje is eenvoudig ingericht met bescheiden (maar wel professionele) apparatuur. De bemanning houdt naast de rol van gastvrije horeca-mensen ook de mentaliteit erop na om een beetje de sociale controle (puur signaleren, niets beheren!) te vervullen. Het is deels een klein cafeetje, waar je je handen kunt wassen, een pleister kunt verstrekken voor een opgelopen schram, een rustpuntje kunt laten zijn voor een moeder met een kinderwagen en ravottende kinderen. Een zonnig plekje met vriendelijke mensen. Wellicht kun je er straks ook een lokaal krantje lezen. Internet (WiFi) is er zeker en een vriendelijk woord kan men hier altijd ontvangen. Op een mededelingenbord staat te lezen welke concertjes er gehouden gaan worden en welke andere activiteiten er in het park plaatsvinden. De kiosk heeft foldertjes en flyertjes van de Deventer evenementen en toeristische informatie, Worpcamping, hotels, het pontje. Maar ook een uitleg over het park zelf, de boomsoorten in het park, vogels, vleermuizen en andere dieren. Natuurlijk ook de geschiedenis en historie van deze plaats als voortuin van de stad, militair-terrein en entree voor de stad (Schipbrug en de middeleeuwse ‘noordelijke-schipbrug’ . Kortom, er is veel te vinden, allemaal bestaande drukwerken. Kiosk als basis voor kleine parkactiviteiten De kiosk is ook een plek van waaruit zelf kleine activiteiten kunnen plaatsvinden. De juffrouw van de school kan met haar klasje gaan voorlezen, een natuurtochtje regelen of de schooljeugd kan er een jas of mobieltje even kwijt. De Waanders-kiosk in het Worpplantsoen kan ook fungeren als een ideale plek voor het vieren van stadse- en Worpse jeugd verjaardagen. Misschien moet er voor de allerkleinsten aparte stoeltjes komen (kleuter meubilair) en wat bewegingsspeelgoed (step/fietsje). Op de warme zomerdagen en zeker in de weekenden wanneer het park veelvuldig gebruikt wordt als picknick en als barbecue-plek is de rol van het Waanders-paviljoen een faciliterende maar ook een beetje een controlerend ‘instituutje’. Het park is weliswaar van ons allemaal, maar dat betekent niet dat alles mag en dat alles ongezien blijft. Misdragingen doorgeven aan stadswacht en of politie c.q. beheerders behoort tot de mogelijkheden. Ook hier zou gelden: signaleren, niet corrigeren of optredend. Wel het veiligheidsgevoel voor de mensen verhogen door aanwezigheid en de anonimiteit reducerend. Ervaringen uit heel Nederland op dit gebied laat zien dat alleen al een ‘wakend oog’ 100% verbetering geeft t.a.v. sociaal gedrag. Gelukkig heeft het park het bijna niet nodig. Vanzelfsprekend is het gebouwtje avonds goed afgesloten. De luiken gaan dicht, stoeltjes worden ingeklapt en geketend. De avondverlichting (LED) gaat aan, het kasgeld wordt meegenomen door het team en het inbraak alarm wordt ingeschakeld en de romantische (solide)parasol wordt ingeklapt. Op weg naar huis wordt door het team het eigen afval in de container gestopt (Worpcamping). De kiosk is een fraai historisch feit Ooit heeft het Worpplantsoen een kiosk met terras gekend. De exacte jaartallen zijn niet bekend maar te zien aan oud fotomateriaal en in bepaalde documenten is de originele kiosk ook een houten gebouwtje geweest, met afsluitbare luiken, een beetje reclame, een terrasje, zododanig geplaatst dat vele Deventenaren het uitnodigend vonden om er iets te nuttigen en om samen de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Een sociale ontmoetingsplaats inspelend op de behoefte van een recreërend publiek. Schattingen veronderstellen dat het gebouwtje 50 jaar heeft gefunctioneerd, later resulterend in een versnaperingskraam bij de coupure. De nieuw te stichten Stichting Waanders Kiosk beoogt dus een fraaie kiosk met vele gebruiksfuncties, voor bijna alle doelgroepen die je je maar kunt voorstellen. Een kosteneffectieve realisatie, waar wij allen veel plezier aan kunnen beleven, van kaartliefhebbers tot honden-bezitters, van wandelaars tot rolstoelrijders, van jong tot oud. Een deugdelijk concept als een verrijking en verfraaiing van het park en als een klein edelsteentje aan het nieuwe IJsselfront. Het verloren geraakte kioskhuisje was op vele dagen geopend, ook op de zondag en op diverse feestdagen. Voor de Waanders-kiosk zijn de openingstijden nog niet helemaal duidelijk. Veel zal afhangen van samenwerkingen met andere instituten en stichtingen m.b.t. bemanning, maar ook ondersteuning, subsidie en/of sponsoring zijn van belang om straks een mooie aansluiting te krijgen op de behoefte van de consument en de eindgebruikers. Binding (cohesie) met de Muziekkoepel en overige organisaties Ten tijde van de zondagmiddagconcerten van de Muziekkoepel zou de Waanders-kiosk het extra druk krijgen. Aangezien de Muziekkoepel zelf over een rijdende kiosk beschikt is het – voor ons als planindieners - onzinnig om beide uitgiftepunten gelijktijdig open te hebben. In overleg zal de Muziekkoepel haar verkoop op de zondagmiddagen staken en alleen puur de muziekconcertjes verzorgen. De horeca zaken vallen dan aan de Waanders-kiosk ten deel. Een logische constructie met veel voordelen. Zo versterkt het één het ander en doet een ieder waar men het sterkst in is. Een afgewogen sociaal en cultureel concept wat perfect samengaat en in lengte van jaren goed kan functioneren. In het park worden ook andere activiteiten georganiseerd en daarin speelde de muziekkoepel en haar stichting vaak een centrale rol. Deze rol zou minder worden en worden overgenomen kunnen door Stichting Waanders-kiosk. De Waanders-kiosk zou in vele gevallen nauw samenwerken met Muziekkoepel Nering-Bögel. De samenhang met andere (Waanders-legaat) initiatieven zou o.i. ook goede vorm kunnen krijgen. Te denken valt dat bijv. aan kiosk een zgn. Waanders-plaquette op één van haar wanden wordt geplaatst, of op de wand een bomen-speel-bord, speciale tafeltjes met schaak-bordbedrukking, kaarttafels. Een kleine jeu-de boule baan, veel wordt mogelijk vanuit een park-kiosk. Enkele kleine deelplannetjes – voorvloeiend uit de ideeënstroom van de onderhavige Waandersselectie - zouden wellicht ook kunnen vallen onder het toeziend oog en beheer van het team Waanders-paviljoen. Zo wordt vanuit één centraal ingericht punt veel meer mogelijk en is de som vele malen groter dan de enkele delen. Tot slot willen wij als initiatiefnemers van dit idee te kennen geven dat wij (ook) het voornemen hebben om een stichting ‘Waanders-kiosk’ op te richten, te bemannen en onze schouders en ervaring in te zetten voor de realisatie van de Waanders-kiosk, inclusief een gezond exploitatie(plan), de bemanning, technische bouw (oprichting) en realisatie. Voor de duidelijkheid benadrukken wij dat de Waanders-kiosk naar alle waarschijnlijkheid een vergunning van Rijkswaterstaat zal krijgen op basis van het ‘demontabel zijn’ en dat het waarschijnlijk niet permanent in het park mag staan. Een mobiele kiosk-bouw, een transportabel object, transportabel middels vorkheftruck en uitgerust met flexibele aansluiting op elektra en water staat ons voor ogen. Een zgn. winteropslag is voldoende voorhanden en relatief goedkoop. Een mogelijke plaatsing elders in Deventer – als kiosk op Brink, bij Boreel, Walstraat (in Klunders heuksken, ) is een optie waar naar gekeken kan worden.

Verfraaiing: De mate van verfraaiing door de oprichting van de Waanders-kiosk is hoog. Dat is een nogal discutabel statement maar de kiosk is in ons ontwerpidee fraai van vorm, elegant en toch knus. Een tikkeltje nostalgisch vanwege de sierlijke houten afwerklijsten. Het sluit prachtig aan op de vormen van de muziekvorm en de meanderende vormen van het padenpatroon van het Worpplantsoen. De kleurstelling zal in balans staan met de kleuren van het parkmeubilair en de tinten van de muziekkoepel. Vooral overdag, wanneer de kiosk in bedrijf is en de luiken opengeklapt zijn is het aanblik lieflijk zonder truttig te zijn. De indieners hopen op een 2e fase waarin de details en nadere uitwerkingen geshowd kunnen worden. De fraaiheid van het bouwsel is met name gelegen in de contouren van de 8-hoekige bouw, het schuin-oplopende puntige zinken dak. Het geheel wordt afgetopt met een sierlijk pinakeltje.

Naam: Hans Rosenkamp

Organisatie: Stichting Waanders-kiosk i.o

Gevolgen Park: De Waanders-kiosk heeft een bijzonder positief effect op het park. Het biedt bezoekers een uitnodigende plek om van het park, natuur en het 'totaal' te evaren. Mensen voelen zich veilig, Het bouwseltje is een dynamisch puntje in het park, een baken en vooral een fraai gebouwtje. Omdat men gebruik kan maken van het terrasje (bijpassende) parasols en stoeltjes zal de verblijfsduur van bezoekers toenemen. De belasting op het park zal zeer gering zijn. Immers bezoekers lopen over de paden en de plaatsing van de kiosk is buiten de zwammenringen e.d. van de mooie bomen. Ook de belasting van het park is door het gebouwtje minimaal omdat het demontabel is en in de winter gedemonteerd wordt voor opslag. De passieve controlerende uitstraling van de kiosk zal vooral bij drukke tijden (bbq, feestje, e.d.) gunstig uitvallen. Kinderen, bejaarden, groepen, individuele parkbezoekers, voorbijfietsende recreanten tot zelfs campingbezoekers toe zullen zich nestelen bij het fraaie parkhuisje. De duurzaamheid van het gebouwtje kunnen we gerust stellen op 15 tot 20 jaar. Tijdens de winteropslag zal er in de stalling klein onderhoud worden gepleegd. Gemiddelde gebruiksduur per jaar zal medio April zijn met een afsluiting in de late herfst. Flexibiliteit in de dagelijkse opening moet nader bekeken worden. Door te kiezen voor een deugdelijke afsluiting is inbraak en of vandalisme tot een minimum gereduceerd. Een inbraak/camera-systeem is te overwegen. Het parkhuisje zal een unieke waarde toevoegen aan het park in emotionele zin en in sociale zin.

Kosten: Investering: 60000 Onderhoud p/j: 1000

Bijdrage in de Kosten: Moet nader bekeken worden. Wij komen tot de volgende voorlopige / indicatieve cijfers: RUWE BEGROTING REALISATIE WAANDERS-PAVILJOEN Voorbereidingskosten, vergunningen, tekenkosten, 4 K Veel onderdelen low-budget houden, vrienden, bekenden, gem. Deventer specialisten inschakelen. Terreininrichting, steentjes, infra aanleggen 5 K Geen verdichtingen rondom de wortels. Buiten deze wortel-gebieden blijven. Demontabele elementen bouwen (Timmerwerken, hang/sluitwerk, dak, wanden, verlichting, vloer) 18 K Inrichting horeca app./ beveiliging 9 K Terras inrichting, wind/water 8 K Afbouw 5 K Diversen 3 K Onvoorzien 8 K RUW BEGROOT – REALISATIEFASE 60 K Gekeken zal worden of de financiering van de eenmalige bouwkosten ook uit andere bronnen kan worden gehaald. RUWE EXPLOITATIE KOSTENPOST INKOMSTENBRONNEN Vaste lasten, demontage, transport/verz. 4 K Netto inkomsten Horeca (Inkoop is hier dus reeds voldaan) 20 K Vergoedingen - teamkosten 12 K Verhuur, diverse inkomsten 3 K Onvoorzien 4 K Sponsoring/ bijdragen 7 K Inkoop horeca 10 K KOSTEN 30 K INKOMSTEN 30 K

Doelgroep: Om de Doelgroepbepaling van de Waanders-kiosk te bepalen moeten we schrijven dat deze doelgroep 'iedereen, alle leeftijden, mannen, vrouwen, invaliden, hondenbezitters, vogelspotters, trimmers, scholieren, verliefde stelletjes, eenzame dichters, et cetera. Misschien moeten we als doelgroep omschrijven "iedereen, m.u.v. kiosk-haters en park-vernielers" .

Toelichting: Zie enkele inspiratiebronnen bij het tekenwerk van de Waanders-kiosk, zijnde de realistische foto's van de oude kiosk. Rijkswaterstaat moet vergunning verstrekken, die krijgen we alleen wanneer e.e.a. niet een permanent bouwsel is. De kiosk zal niet concurreren met bestaande horeca (IJsselhotel, Bowlingcentrum). Belangrijk is dat wij allen krachten bundelen en de voortuin van de stad (of ade achteruin van De Hoven) tot een volwaardig recreatiegebied (verder) ontwikkelen. Daarin versterken wij met de kiosk het totale recreatieplezier.

Extra Documentatie: 20150417230345_001_2.jpg