Idee 32: Aanplant van stinsenplanten in Worpplantsoen

Omschrijving: Onderzoeken: Uitbreiden van de huidige stinsenflora op die plaatsen welke het minst worden betreden. De bestaande stinsenplanten in de vorm van voorjaarshelmbloem, sneeuwklokje en weidegeelster uitbreiden met bijvoorbeeld holwortel, kiewitsbloem, zomerklokje.enz. Beiden zijn vochtminnend en kunnen een lange tijd van onder waterstaan verdragen.

Verfraaiing: Vergroting van de belevingswaarde van het park in het vroege voorjaar en begin zomer.

Naam: petro hetjes

Organisatie: prive

Gevolgen Park: Belevingswaarde van het park vergroten.

Kosten: Investering: 5000 Onderhoud p/j: 0

Bijdrage in de Kosten: geen

Doelgroep: Bewoners Deventer en omgeving

Toelichting: Kosten plantmateriaal en verwerking = PM

Extra Documentatie: