Idee 39: educatief pad

Omschrijving: educatief pad creeren. A aandacht van historie van een park B Nut van oude bomen C vogels ( uitleg verschillende lagen in het park) D insecten Igroot insectenhotel) E Waterelement : uitleg nut waterberging en natuur waarde: maquette maken waar kinderen met water kunnen spelen/nabootsen. F kleine zoogdieren: takkenrillen./muizenhotel/houtstapel

Verfraaiing: verschillende kleine elementen in de randen en hoeken. Vooral bij de bankjes kan een element toegevoegd worden. Waterdeel kan aantrekkelijker zijn om wat langer te vertoeven. open karakter onder de bomen kan behouden blijven met deze elementen.

Naam: Nicole van Tilburg

Organisatie:

Gevolgen Park: landschappelijk beperkt. kleine losse elementen aan de randen toegevoegd. kan iets toevoegen aan ecologische waarde. Hier en daar een looppadje naar een element. waterelement (beleving) . enkele mooie vaste stoelen om te zitten of liggen die de beleving van het park ondersteunen.

Kosten: Investering: 20000 Onderhoud p/j: 1000

Bijdrage in de Kosten: opdrachtgever nevengeul. Ulenbelt. stichting natuur anders. ivn

Doelgroep: breed: kennis vergaren en beleven voor jong en oud

Toelichting:

Extra Documentatie: