Idee 40: WiFi in het park

Omschrijving: Het is in samenwerking met de camping mogelijk om een WiFi-service aan te bieden aan Parkbezoekers. De camping heeft een glasvezel aansluiting en een krachtige WiFi-zender. Met een extra WiFi-repeater kan het gebruik circa 250 meter in diameter vergroot worden. De WiFi is tijdens evenementen en festiviteiten (zondagmiddag maar ook bij huwelijk, schoolfeest e.d.) beschikbaar voor de bezoekers. Dus niet 24 uur per dag want dat is 'te aantrekkelijk voor hangjongeren'.

Verfraaiing: Door WiFi is het nog aantrekkelijker voor bezoekers om het park te nutten. Men kan direct foto- en filmbeelden en informatie uitwisselen over het plantsoen of de gebeurtenis in het plantsoen (wellicht ook ooit een toezichtcamera).

Naam: John Vos

Organisatie: Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen

Gevolgen Park: Geen directe gevolgen, maar een uitbreiding van de dienstverlening.

Kosten: Investering: 200 Onderhoud p/j: 25

Bijdrage in de Kosten: Montage, installatie en beheer (openingstijden) gebeuren door de Stichting Muziekkoepel Worpplantsoen.

Doelgroep: Alle Bezoekers.

Toelichting:

Extra Documentatie: