Idee 45: Speelwildernis van Willem of Natuurspeelplek Woeste Willem

Omschrijving: Een plek waar spelen, kinderen en natuur verenigd worden op de grens van park en uiterwaarden. Speelnatuur met eenvoudige aangelegde speelaanleidingen en – creaties passend in beide landschappen.

Verfraaiing: Het betreft een gebied aan de rand van het park, daar waar het grenst aan de uiterwaarden. Het is c 1 m lagergelegen dan het park. Op de meegestuurde kaart kunt u zien welk gebied en welke oppervlakte we in gedachten hebben. Het is ca. 4500 m2. In het ontwerp zullen de landschapselementen zoals die er nu zijn (enerzijds park en anderzijds uiterwaarden) de basis vormen. De aan te leggen speelnatuur in het park ligt zal dus wat ‘netter’ ogen dan het gedeelte in de ‘wilde’ uiterwaarden. Tussen deze beide plekken komt een verbindingszone langs en tussen de bomen, die ook uitnodigt tot spel. Speelaanleidingen zijn geen speeltoestellen, maar veilige creaties en bouwwerken gemaakt van boomstammen, keien, touwen en (geplante) vegetatie. Dit geeft uitdagender en gevarieerder spel. Het nodigt uit tot het gebruiken van je fantasie en creativiteit, motorische grenzen te verleggen, samenwerken, ontdekken. Tevens leren kinderen op deze manier spelenderwijs over dieren en planten. Natuurbeleving in opzichten! Er zijn vele verschillende vormen van speelnatuur in Nederland (en ook in Deventer), die in meer of mindere mate ‘aangelegd’ of juist heel ‘natuurlijk’ zijn. Voor deze plek is het van belang dat het er niet te aangelegd uitziet, ‘low-profile’ blijft en gebruik wordt gemaakt van eenvoudige, natuurlijke materialen, zodat het blijft passen in het uiterwaarden landschap en de unieke stijl van het park. De eentonige vegetatie die er nu is (gras, brandnetels, zevenblad) zal vervangen worden door een aantrekkelijk en passend – in landschappelijk en ecologisch opzicht - bloemrijke vegetatie, die ’s winters weer afsterft; dit in verband met de uitstroom van water bij hoog water. Deze vegetatie op zich is al een speelaanleiding (verstoppertje), maar is ook van belang voor vlinders, bijen, kleine vogels. In het park is nu weinig tot geen gelegenheid om te spelen en te scharrelen voor kinderen, anders dan spel op het gras en over de paden. In de wijk De Wor p wonen erg veel gezinnen met jonge kinderen voor wie deze speelplek erg aantrekkelijk zal zijn, zeker in combinatie met het park zoals het er nu al ligt en zoals men het nu al gebruikt. Ook voor de rest van Deventer wordt een bezoek aan het park extra aantrekkelijk met deze unieke speelvoorziening, zeker voor kinderen in de binnenstad waar vrijwel geen mogelijkheid is tot spelen. Tenslotte zullen campinggasten met jonge kinderen ook gebruik maken van de speelplek, aangezien er geen voorzieningen zijn op de camping zelf. De camping maakt op zeer drukke dagen gebruik van het gedeelte in het park, grenzend aan de locatie van de speelnatuurplek. In het speelbeleidsplan (2014) van de gemeente heeft men zich duidelijk uitgesproken voor meer speelnatuur in de stad, ten opzichte van ‘gangbare speelplekken’. Een speelplek in de unieke Deventer ‘stadsuiterwaarden’ ontbreekt er nog.

Naam: Nienke Nijhoff

Organisatie:

Gevolgen Park: Duurzaamheid: Voor te bouwen creaties gebruik maken van inlandse onbewerkte houtsoorten die 15-20 jaar meegaan (eik, robina, kastanje) en inlandse vegetatie die past bij ecologie van uiterwaarden/parkachtig landschap. Veiligheid: De speelaanleidingen zullen voldoen aan strenge eisen die er zijn voor speelnatuur en speeltoestellen. Keuring noodzakelijk door daarvoor aangewezen instituut. Eisen die er worden gesteld vanuit Ruimte voor Rivier (veiligheid dijk en snelle uitstroom vanuit geul bij hoog water) worden vanzelfsprekend meegenomen. Planten en dieren: de vegetatie zal aantrekkelijker worden voor planten en dieren doordat deze gevarieerder wordt beter aansluit bij de vegetatie in de uiterwaarden. De natuurwaarde van zowel park als uiterwaarde zal zeker omhoog gaan. Te denken aan vlinders, bijen, kleine vogels, overwintering van insecten. Vandalisme gevoelig: De speelaanleidingen en –creaties zullen zeer robuust aangelegd worden. Kwetsbare elementen zullen we op deze openbare plek vermijden. Sociale veiligheid: Het is nu een relatief ongebruikt stuk van het park, maar als de nieuwe geul er is met het strandje zal men er vaker komen om neer te strijken. Kinderen komen waarschijnlijk vooral met hun ouders. Bruikbaarheid: hele jaar door – in elk seizoen zijn andere dingen te beleven en ontdekken. Toekomstgerichtheid/flexibiliteit: Het zal zo aangelegd worden dat de speelaanleidingen er zeker 15 jaar kunnen blijven, met af en toe klein onderhoud. Een deel van de speelaanleidingen zal eenvoudig verplaatsbaar zijn mocht dat nodig zijn, of kunnen alleen in het ‘hoogseizoen’ geplaatst/gemaakt (bijv. touwcreaties).

Kosten: Investering: 48330 Onderhoud p/j: 1000

Bijdrage in de Kosten: In de aanleg kunnen instanties als Stichting IJssellandschap en bedrijven van combinatie IJsselfront wellicht een bijdrage in menskracht, materialen of geld leveren.

Doelgroep: Twee speelzones voor kinderen van 0 tot 12 jaar, met nadruk op 2-12 jaar. Voor ouders zal dit ook een aantrekkelijke plek worden om te zijn.

Toelichting: Aanvullend sturen wij u nog het schetsontwerp en een fotodocument en tevens een noot bij schetsontwerp, begroting en het fotodocument. Beste mensen, Ik wil nogmaals benadrukken dat de kosten van het uiteindelijke idee en de uitvoering ervan sterk kunnen variëren door de keuze voor omvang locatie, keuze voor objecten/materialen, sponsoring, vrijwilligersinzet. Wij hopen dat het idee an sich u aanspreekt en dat wij in overleg met alle betrokkenen tot een mooi plan komen. Met vriendelijke groet, Corné van Kempen en Nienke Nijhoff

Extra Documentatie: 20150430091300_foto_document.pdf